Neljä elämänvaihetta

Vedisen elämän neljä eri vaihetta eli ashramaa ovat:

1. brahmacarya = opiskelija-munkki/nunna

Brahmacari (munkki) tai brahmacarini (nunna) on vapaa velvollisuuksista liittyen elatukseen. Hän asuu perheellisten ylläpitämissä temppeleissä seniori-vaishnavien alaisuudessa, ja voi siis täysin syventyä henkisen elämän opiskeluun ja antaumukselliseen palveluun.

2. grihastha = perheellinen

Grihasthat tekevät valitsemaansa työtä ja elävät Krishnatietoista perhe-elämää. Grihastojen velvollisuus on rahallisesti tukea kolmea muuta ashramaa. Grihastan vastakohta on grihamedhi, joka perheen parissa tyydyttää vain omia aistejaan eikä palvele Krishnaa tai bhaktoja.

3. vanaprastha = perhe-elämästä vetäytyvä

Vanaprasthan elämänvaiheessa lapset ovat jo muuttaneet pois kotoa, joten on aikaa keskittyä enenevissä määrin henkiseen elämään ja olla tukena ja turvana brahmacaryan ja grihasta-ashraman vaiheessa eläville.

4. sannyasa =  kieltäymyksen elämänvaihe

Sannyasit ovat arvostettuja henkilöitä, sillä he ovat jättäneet taakseen kaiken aineellisen ja omistautuneet 100% Krishnan antaumukselliseen palveluun. Sannyasit auttavat ja ohjaavat muiden ashramien jäseniä ja ovat vapaita syventymään Krishnatietoisuuden saarnaamiseen.