Vishnu sanoo: “Olkaa onnellisia”

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥ १० ॥

Luomisen alussa kaikkien olentojen Herra lähetti maailmaan ihmisten ja puolijumalten sukupolvet ja heidän kerallaan uhritoimitukset Viṣṇulle. Hän siunasi heidät sanoen: “Olkaa onnellisia tämän yajñan (uhrin) avulla, sillä sen suorittaminen tuo teille kaikki toivomanne asiat.”

Herra Viṣṇu on prajā-pati, ja Hän on kaikkien elävien olentojen Herra, kaikkien maailmojen ja kaiken kauneuden Herra ja jokaisen suojelija.

Herra loi tämän aineellisen maailman ehdollistuneille sieluille, jotta nämä oppisivat suorittamaan yajñoja (uhreja) Viṣṇun ilahduttamiseksi, ja voisivat sillä tavoin elää tässä maailmassa mukavasti vailla huolia, ja astua sitten Jumalan valtakuntaan hylättyään nykyisen aineellisen ruumiinsa.

Veda-kirjoituksissa suositellaan tälle Kalin aikakaudelle saṅkīrtana-yajñaa (Jumalan nimien laulamista).

Herra Caitanya aloitti tämän yliaistillisen yajñan harjoittamisen vapauttaakseen kaikki tämän aikakauden ihmiset. Saṅkīrtana-yajña ja Kṛṣṇa-tietoisuus sopivat hyvin yhteen.

– Bhagavad-gītā kuten se on 3.10