Alkuperäinen kastijärjestelmä

Ihmisyhteisön neljä eri varnaa eli yhteiskuntaluokkaa eivät perustu syntyperään, vaan yksilön luontaisiin ominaisuuksiin. 

Harmonia yhteisössä voidaan saavuttaa, kun jokainen tuntee itsensä ja tietää kuinka suorittaa omat velvollisuutensa täydellisesti, sekä harjoittaa kiintymättömyyttä tarjoamalla töittensä tuloksia Krishnalle.

Vedalainen kastijärjestelmä ei ole arvoasteikko, vaan henkilöiden luontaisia ominaisuuksia kunnioittava ja yhteiskunnan toimintaa helpottava malli. Kuka tahansa on vapaa valitsemaan mitä ammattia haluaa harjoittaa. Henkisen elämän ja Krishnatietoisuuden kannalta kastilla ei ole laisinkaan merkitystä, se on vain kulttuurillinen sivuseikka.
Yhteiskunnan neljä luokkaa ovat bramiinit, ksatriyat, vaisyat ja sudrat:

 

Riippumattomat bramiinit harjoittavat uskontoa ja opettavat ilmaiseksi kaikkia jotka haluavat oppia. Bramiinit ovat kykeneväisiä tekemään minkä tahansa varnan työtä, ja näin ollen myös opettamaan siitä. Bramiinit muodostavat neuvoston, joka on hallitsevien ksatriyoiden yläpuolella, ja he voivat tarpeen vaatiessa suista kuninkaan vallasta, jos tämä ei noudata veda-kulttuuria.

Kuninkaalliset ksatriyat ylläpitävät järjestystä ja suojelevat yhteiskuntaa. Jos sotaa ei voitu välttää, veediset hallitsijat olivat henkilökohtaisesti etujoukoissa taistelemassa, eivätkä tarkkailleet poliittista tilannetta palatsiensa suojista. Tällaisia hallitsijoita kansa rakasti ja maksoi mielellään verot. Kuka tahansa sai kävellä kuninkaan luo ja esittää valituksensa, ja kuningas oli velvollinen korjaamaan tilanteen. Jopa riittämättömät sateet maanviljelijän pelloilla olivat kuninkaan vastuulla, sillä se tarkoittaa, ettei yajnoja oltu suoritettu tarpeeksi.

Vaisyat suojelevat lehmiä, harjoittavat maataloutta sekä käyvät kauppaa. Lehmien suojelu on erityisen tärkeätä ihmisyhteisössä, sillä lehmät antavat meille maitoa. Krishna on itse paimenpoika ja pitää päivittäin huolta sadoista tuhansista lehmistä. Lehmiä pidetään äiteinä, sillä ne antavat meille maitoaan, ja härkiä pidetään isinämme, koska ne auttavat meitä töissä mm. kyntämällä peltoa ja ruokkimalla näin perhettä.

Sudrat auttavat kaikkia yllä mainittuja. Sudrat ovat tyytyväisiä palvellessaan kolmea ylempää varnaa. Jos sudra joutuisi bramiinin, ksatriyan tai vaisyan kenkiin, hän ahdistuisi, sillä ei kokisi olevansa kykeneväinen työhönsä. Sudran isäntä pitää yhtä hyvää huolta sudrasta ja tämän perheestä kuin omastaan. Sudraperheen ja isäntäperheen välinen suhde on lämmin ja rakastava (vastoin kuin nykyajan duunarien ja johtajien). Jos sudralle annetaan liikaa palkkaa, hän luultavastikin käyttää sen väärin päihteisiin ja yltäkylläiseen nautiskeluun ja aikaansaa näin sekasortoa yhteiskunnassa. Sudria ovat mm. muusikot, tanssijat, taiteilijat ja kaikki muut palveluammatit.

Nämä yllämainitut lokerot ovat aineellisia, eivätkä vaikuta henkilön kelvollisuuteen harjoittaa bhakti-joogaa. Varnat eivät ole arvoasteikko – sudra ei ole huonompi kuin bramiini. Kaikki osat ovat tärkeitä, aivan kuten kehonosat: pää, kädet, vatsa ja jalat (bramiinin ajatteleva pää, ksatriyoiden suojelevat kädet, vaisyat ruokkivat vatsaa ja sudrat auttavat muita osia liikkumaan ja toimimaan.) Näistä tärkein on kuitenkin pää. Rauha, hyväenteisyys ja onni voivat vallita maailmassa vain jos bramiinit pitävät huolta, että vedistä kulttuuria seurataan. Srila Prabhupadan ja ISKCON:in tarkoitus onkin tuoda takaisin bramiininen kulttuuri, joka on päässyt Kali-yugan edetessä katoamaan, ja näin pelastaa koko maailma!

On tärkeätä tuntea itsensä ja harjoittaa sellaista työtä, joka on omalle luonteelle soveltuvaa. Kuinka muuten olla tyytyväinen ja onnellinen? Varnat auttavat meitä hahmottamaan itseämme ja ominaisuuksiamme, sekä olemaan astetta tiedostavampi ympäristöstämme ja ihmisluonteen vivahde-eroista. Mitä paremmin tunnemme itsemme ja muut ympärillämme, sitä helpommin voimme tehdä yhteistyötä ja palvella Krishnaa.

Krishnatietoisuuden ydinoivallus on aina laulaa: Hare Krishna Hare Krishna KRISHNA KRISHNA HARE HARE HARE RAMA HARE Rama Rama Rama HARE HARE

Elämällä Krishnatietoista elämää kultivoimme bramiinisia ominaisuuksia itsessämme, näytämme muille esimerkkiä, sekä parannamme konkreettisesti maailmaa.