Mantra-meditaation hyödyt

Veda-kirjoituksissa maha-mantra- meditaatiota ylistetään itseoivallusmenetelmistä parhaimmaksi.

Mantra-meditoida voi yksin tai yhdessä

Kirtan on mantran musiikillista vuorolaulua yhdessä muiden kanssa, kun taas japa on henkilökohtainen harjoitus, jossa mantraa lausutaan ääneen omassa tahdissa. Molemmissa tarkoitus on tyhjentää mieli muista ajatuksista, ja keskittyä vain kuulemaan mantran yliaistillinen äänivärähtely.

Mantrameditaation hyödyt

Itseoivallus on onnellinen ja tasapainoinen tila, jossa elämälle on löydetty tarkoitus. Itsen lisäksi on oivallettu myös Korkeimman energia. Mantrameditaatiolla tämä on helposti saavutettavissa. Mantrameditaatio vapauttaa kiintymyksistä, huolista ja levottomuuksista, ja sen avulla on mahdollista täydellistää luontaiset hyvät ominaisuutensa.

Mantrameditaatio kirkastaa sydäntä ja sielua, sekä auttaa näkemään asiat kuten ne todella ovat. Se sopii kaikille – iällä, ihonvärillä, uskonnolla, sukupuolella tai millään muulla ulkoisella asialla ei ole väliä. Ei ole sääntöjä siihen miten, missä ja milloin meditoida, mutta se on helpointa puhtaassa ja rauhallisessa ilmapiirissä, erityisesti aikaisin aamulla.

Hare Krishna – mantra

Hare Krishna-mantra sisältää kaikki veda-mantrat, ja sitä kutsutaankin sen tähden maha-mantraksi. Maha on sanskritia, ja tarkoittaa suurta, voimallista. Kuka tahansa, joka kuulee Hare Krishna – mantran hyötyy henkisesti. Myös yhteiskunnan kollektiivinen tietoisuus kohoaa mantran yliaistillisen äänivärähtelyn ansiosta.

Hare Krishna-mantrameditaatio puhdistaa karmaa. Krishnan nimen lausuminen edes kerran vapauttaa lukemattomista karmisista vastavaikutuksista. Hare Krishna-mantrameditaation avulla voi palata sielun alkuperäiseen sac-cid-ananda-tilaan, joka on ikuinen, täynnä nautintoa ja tietoa.

hare krishna hare krishna
krishna krishna hare hare
hare rama hare rama
rama rama hare hare

Korkein sielu, Krishna (Jumala), on läsnä nimensä äänivärähtelyssä, ja mitä keskittyneemmin meditoi, sitä syvällisemmin sen tuntee ja oivaltaa. Hare Krishna-mantraa meditoivan lopullisena päämääränä on antaumuksellinen palvelus ja rakkaus Krishnaa ja koko luomakuntaa kohtaan.

Kuinka käyttää japahelmiä?

Pitele japahelmiä oikean käden peukalolla ja keskisormella. Aloita tupsullisen Krishnahelmen vierestä lausumalla Hare Krishna-mantra. Siirry sitten seuraavaan helmeen ja toista mantra. Jatka näin joka helmellä. Kun tulet takaisin alkuun Krishnahelmen luo, olet lausunut mantran 108 kertaa, eli yhden kierroksen. Käännä helmet ympäri ja jatka toiseen suuntaan. Krishnahelmeä ei ylitetä, vaan sen kohdalla käännytään aina ympäri.

Bhaktijoogan traditioon vihityt meditoivat päivittäin vähintään 16 kierrosta. Alussa on kuitenkin hyvä valita itselle sopiva kierrosmäärä, jonka pystyy toistamaan säännöllisesti joka päivä.

Mantrameditaatiota kutsutaan myös chanttaamiseksi

Mantrameditaatiota kutsutaan monesti puhekielessä chanttaukseksi, tämä nimitys on lähtöisin englannin chant-sanasta, joka tarkoittaa laulamista/veisaamista. Chanttausta voi tehostaa panca-tattva-mantralla, joka poistaa esteet antaumuksellisen palvelemisen tieltä, ja suojelee lausujaa mahdollisilta rikkomuksilta tai virheiltä pyhien nimien lausumisessa. Ennen kuin alat chanttaamaan, voit lausua kerran tämän mantran:

jaya śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda
śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda

Japahelmet meditaation tukena

Japahelmet helpottavat mielen keskittämistä mantran kuunteluun. Kun sormet koskettavat ja kuljettavat helmiä saavat ne näin sopivaa tekemistä. Japahelminauhan voi tehdä itse, ja helminä voi käyttää mitä tahansa puuhelmiä, mutta erityisesti tulasi-puun helmiä suositellaan. Yksinkertaiset japahelmet voi tehdä myös pitkästä narunpätkästä, johon solmii 108 solmua. Bhakti-kaupasta löytyy kaikki mitä tarvitset chanttaukseen:

On toki mahdollista lausua Hare Krishna-mantraa ilman mitään tarvikkeita tai välineitä, esimerkiksi Gauranga Mahaprabhu tapasi laskea Hare Krishna-mahamantraa sormin, ja merkkasi sitten ylös kierrokset tekemällä narunpätkään solmun.

Kuinka laskea Hare Krishna-mantra 108 kertaa sormilla

Sormilla laskeminen on todella helppoa. Oikealla kädellä lasket mantroja, ja vasemmalla pidät lukua. Aseta oikean käden peukalo etusormen kärkeen (kuvan kohta 1), ja lausu Hare Krishna-mantra. Siirrä peukalo kohtaan 2, ja toista mantra. Etene näin kohtaan 12, jonka jälkeen aseta vasemman käden peukalo vasemman käden etusormelle pitämään lukua 1. Aloita sitten oikealla kädellä uudestaan läpikäyden kohdat 1-12. Siirry sitten vasemmalla kädellä kohtaan 2, ja jatka näin, kunnes olet vasemman käden kohdassa 9. Silloin olet lausunut yhden kierroksen Hare Krishna mantraa, eli 12 x 9 = 108 kertaa.

Sitten vaan chanttaamaan! 🙂