Krishna vuorovaikuttaa eri tavoin

Krishna vuorovaikuttaa jokaisen kanssa eri tavoin, riippuen siitä kuinka Hänet nähdään ja mitä Häneltä haluaa.

Bhaktat, jotka palvovat Krishnaa pyyteettömän rakkauden vallassa ilman henkilökohtaisen hyödyn tavoittelua, ja joiden toiveena on vain Krishnan ilahduttaminen, Krishna palkitsee pääsyllä omaan asuinsijaansa Goloka Vrindavanaan. 🩵

Joogeille hän suo mystisiä mahteja, siddhejä. 🕉

Mayavadit, jotka palvovat Krishnaa ajatellen Hänen yliaistillisen muodon olevan harhan (mayan) ilmentymä, Krishna palkitsee pitämällä heidät syntymän ja kuoleman kiertokulussa. ☯️

Brahmavadit, jotka hyväksyvät Krishnan ikuisen muodon, mutta pitävät sitä vähempiarvoisena brahmajyotille, ja toivovat sulautuvansa tähän Herran sädehohtoon, palkitsee Krishna heidän toiveensa mukaisesti. Jotkut heistä tapaavat vaishnavia tai Vishnun itse, kuten Sukadeva Goswami ja neljä Kumaraa. Silloin heistä tuli Krishna-bhaktoja. ✨