Äly hoi? Nyky-yhteiskunnalta puuttuu aivot

Tässä terävä lainaus Srimad Bhagavatamin 11. laulun toisesta luvusta, säe 50.
 
“Ruumiillisesta elämänkäsityksestä johtuvan harhan kahlitsimina koko maailmaa väkivaltaisesti ravistelee ristiriita, joka on kummunnut kateudesta ja himosta. Ainoa mahdollinen ratkaisu on hyväksyä johtajiksi Herran puhtaat bhaktat, joita säkeessä kuvailtiin. Demokraattista hallintoa puoltava yleinen sanonta on ”Valta turmelee, ja absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti.”
 
Tämä sananparsi voi pitää paikkansa aineellisen toiminnan piirissä, mutta kuten säkeessä erityisesti mainitaan, Herran puhdas bhakta joka on täysin turvautunut Herran lootusjalkoihin, ei kykene edes harkitsemaan ottavansa osaa aineelliseen kateuteen ja aistityydytykseen. Hänen mielensä on jatkuvasti kirkas ja tyyni, ja hän on aina tietoinen jokaisen elävän olennon lopullisesta hyvinvoinnista.
 
Krishnatietoisuus-liike ponnistelee väsymättä tiedottaakseen Maan kärsiviä eläviä olentoja ihmisyhteisön huutavasta tarpeesta saada aivot. Kuumeen sumentamat aivot eivät anna kunnollisia ohjeita, ja jos yhteiskunnan niin kutsutut ajattelijat palavat itsekkäistä toiveista, eivät he ole sen parempia kuin kuumeiset hourivat aivot. Hourivat valtiot vähitellen tuhoavat kaiken onnen ihmisyhteisöstä. Sen tähden vaishnava-saarnaajien velvollisuus on toimia bhagavatottaman tasolla, jotta he voivat antaa selkeitä ohjeita ihmiskunnalle, hiukkaakaan itse korruptoitumatta tai maalliseen mammonaan viehtymättä, jota saatetaan pyhimysmäisille henkilöille tarjota.
 
Kaikkien älykkäiden ihmisten jotka eivät kuitenkaan suoraan kykene harjoittamaan bhakti-joogan menetelmää, tulisi vähintäänkin olla riittävästi koulutettuja tunnistamaan ensiluokkainen Herran bhakta ja hyväksymään hänen opastus. Näin ihmisyhteisö voidaan mainiosti järjestää niin, että eivät pelkästään ihmiset, vaan myös eläimet, linnut ja puut voivat vähitellen edistyä elämissään ja lopulta palata takaisin kotiin, takaisin Jumaluuteen, ikuiseen nautinnon ja tiedon täyteiseen elämään.”
 
‘Sadhu, Sadhu’, eli hyvin sanottu! Huomenna julkaistaan toinen osa saman säkeen merkityksestä, joka tarjoaa ratkaisumallin. Mikähän se voisi olla? 🤓🌸